Beheerder(s): vacature

Waarnemend beheer:

Marga Veenstra
Tessa Bonnema
Evert Blauw
Rinus Liekelema
Arnold Kok

Agenda en reserveringen:
WhatsApp of voicemail
0630073808

Het dorpshuis nummer:
0516-588558 of 0630073808
etlegien@fochteloo.nl
Adres: zie onderaan pagina

Contact voor
begrafenissen:
Grietje van Weperen
06 23211100
goettoch@kpnplanet.nl

 

 

Et Legien

Et Legien is de ontmoetingsplaats voor eenieder en voor alle inwoners van Fochteloo en De Knolle.

Onze verenigingen kunnen hier terecht, maar ook onze leden kunnen tegen een passende gebruikersvergoeding gebruik maken van de mogelijkheden in feestelijke en verdrietige omstandigheden.

De Beheercommissie regelt de zakelijke kant. Voor actuele vragen kunt u terecht bij de beheercommissie via bij voorkeur WhatsApp 06 30073808 of etlegien@fochteloo.nl.

Het doel van de commissie  is de exploitatie van ons dorpshuis ten behoeve van het verenigingsleven in Fochteloo en zorg dragen voor onderhoud en in stand houden van dit prachtige gebouw.

Verenigingen uit Fochteloo kunnen van het dorpshuis gebruik maken indien de consumpties via het dorpshuis worden betrokken.

Verenigingen of organisaties buiten Fochteloo betalen ook gebruikskosten voor de zaal, dit in overleg met de beheerders.

Dorpshuis Et Legien heeft geen winstoogmerk en zal dan ook proberen om de lasten voor de gebruikers zo laag mogelijk te houden.

De beheercommissie heeft samen met de beheerster de taak om de exploitatie van het dorpshuis op een verantwoorde wijze vorm te geven.