Cultuur en recreatie

Het rondje van Fochteloo

Dorpsbelang Fochteloo kiest op twee manieren voor een extra rondje. Eén rondje om ons de “o” terug te geven die stiekem uit de naam dreigde te verdwijnen. Bijvoorbeeld bij de naam Fochtelooërveen keurde de Nederlandse Taalunie de schrijfwijze Fochteloërveen de laatste tijd ook al goed, maar geeft mét ons de voorkeur aan “Fochtelooërveen”. Wij gaan dus consequent voor onze dubbele O !
Bezoekers aan ons dorp zullen hier niet van wakker liggen. Die hebben meer aan het tweede rondje, dat is ontworpen om fietsers en wandelaars bij het verkennen van het dorp en haar omgeving van extra achtergrondinformatie te voorzien.

Kwaliteitstoerisme, een term die Kees Timmerman gebruikte in verband met het ontwikkelen van plannen om toeristen, die nu enkel op doorreis door Fochteloo of het Fochtelooërveen zijn, te laten genieten van het dorp, de omgeving en de bijzondere geschiedenis. Daarvoor vindt u de weg en de informatie in deze rubriek Cultuur en recreatie.

Kamp Ybenheer en Kamp Oranje

Aan de Veenweg in het noordelijke deel van het dorp liggen twee perceeltjes bos met een bijzondere geschiedenis. Tussen 1940 en 1966 behoorden ze tot een netwerk van meer dan honderd barakkenkampen die op afgelegen plaatsen waren gebouwd. Allerlei groepen die apart werden gehouden van de gewone burgermaatschappij, kwamen daar tegen heug en meug terecht. In de zestiger jaren van de vorige eeuw werden deze barakkenkampen bijna allemaal afgebroken en werden, behalve van de grote kampen Westerbork, Vught en Amersfoort zelfs de namen vergeten of veranderd. Van bijna alle kampen kregen de terreinen andere functies waardoor er niets meer van de originele barakkenkampen is terug te vinden. In Fochteloo kwamen de terreinen Ybenheer en Oranje in handen van de Vereniging Natuurmonumenten die er vooral de natuur zijn gang liet gaan. Daardoor raakten ze grotendeels overwoekerd door bomen, brandnetels en braamstruiken.

In 2018 werd de ‘Natuurmonumenten Community Fochteloo’ gevormd waarin Dorpsbelang, Natuurmonumenten en Zorgboerderij de Geitenmeijerij samenwerkten om de bossen toegankelijk te maken (ook voor degenen die van wielvervoer afhankelijk zijn), overgebleven kampresten zichtbaar te maken en informatieborden te plaatsen. In mei 2019 werden de terreinen die nu een soort parken zijn geworden, opengesteld en werd een boek gepresenteerd waarin de ingewikkelde geschiedenis werd beschreven (te koop bij Nobilis). Dat er Zuid-Molukkers hadden verbleven, was nog bij veel streekbewoners bekend. De Joodse dwangarbeiders waren al een onbekender stuk geschiedenis, maar de herinnering aan de mannen die tijdens WO II weigerden om in Duitsland te gaan werken, de jongens van de Nederlandsche Arbeidsdienst, de Limburgers uit de winter van 1945, de NSB’ers en andere ‘foute’ Nederlanders, de oorlogsvrijwilligers voor Indië, de kinderen die door de oorlog wees waren geworden en de repatrianten uit Indonesië, was goeddeels verdwenen. Het dorp en Natuurmonumenten proberen op de beide terreinen ruimte te geven aan dat verhaal.

Klik hier voor de wandelroute

Toeristisch Info Punt TIP
Fochtelooërveen
Nobilis centrum voor prentkunst