Dorpsbelang Fochteloo

De vereniging Dorpsbelang Fochteloo stelt zich tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van het dorp Fochteloo (en de Knolle). Dat probeert zij te bereiken door alle wettige middelen in te zetten die daaraan bevorderlijk zijn. De vereniging bevorderd naar vermogen de sociale en maatschappelijke leefbaarheid in het dorp. Het houdt het centrale ontmoetingspunt Et Legien in stand door dit dorpshuis zonder winstbejag te exploiteren en ten dienste van belanghebbenden te stellen. Het bestuur gaat voor de invulling van de doelstellingen communities en andere vormen van samenwerking aan met vertegenwoordiging van sport, kunst, toerisme en natuurbeheer.

Bestuur

Petra van Rozen

Secretaris

Jaar van aftreding 2027

Arnold Kok

Penningmeester

Jaar van aftreding 2023

Hennie Duin

Algemeen

Jaar van aftreding 

Sietse Derks

Algemeen

Jaar van aftreding

Henk Wieland (waarnemend voorzitter)

Algemeen en infra

Jaar van aftreding 2022

Contact

E-mail: