Verenigingen

 

 

de Koorhoenders

Dorpshuis Et Legien geeft ook onderdak aan vrouwenzangvereniging de Koorhoenders. Het repertoire is zeer divers. De leden komen uit Fochteloo en naaste omgeving. Repetities vinden een keer per week plaats op dinsdagavond in de periode oktober t/m april. Aanvang:19.30 uur.
Houdt u van zingen in een koor, neem dan contact op met
Contactpersoon: Lien Dordregter. Tel. 0516-588222.
Op de repetitieavond even kennis komen maken kan ook, in dorpshuis Et Legien

IJsclub Eensgezindheid

Voorzitter: Franke van Weperen. 0516-588255
Secretaris-penningmeester: Roelof Broekhuis, Tel.: 0516-588423 
e-mail: rbroekhuis@hetnet.nl
Technisch lid: Michiel van Harten
Technisch lid: Tjeerd Strengholt

* Op de site Dorpsbelang-Agenda wordt aangegeven als de ijsbaan open is.

Jeu de Boules/ Klootschieten/ Koersbal

 

Fochteloo heeft een Jeu de Boules-baan. Het benodigde materiaal voor alle spelen is aanwezig bij “Et Legien”. Lijkt het je leuk om mee te doen, dan ben je van harte welkom.
Contactpersoon Jeu de Boules: Harry en Eva Roël tel: 0624200372
Contactpersoon Klootschieten: Joke Wiersma tel: 0612119188
                                                       Grietje van Weperen tel: 0623211100
Contactpersoon Koersbal: Franke van Weperen tel: 0657897380

 

 

Klaverjassen

Liefhebbers van klaverjassen kunnen in de wintermaanden terecht in dorpshuis Et Legien. Hou je van kaarten met een gezellige ploeg dan is dit net iets voor u.
De club komt 1 x per maand op vrijdagavond bij elkaar.
Tegen de winter worden de speeldata in de agenda op deze website bekendgemaakt.
Contactpersoon: Henk Wieland, Tel. 0516-515259

Biljarten

De biljartclub speelt in de wintermaanden haar onderlinge wedstrijden op de maandagavond in dorpshuis Et Legien.
Niet het winnen staat voorop maar het gezellig biljarten, contacten onderhouden en de laatste nieuwtjes uitwisselen.
Contactpersoon: Cor van Harten. Tel. 0516-426788