Uitvaartvereniging
De Laatste Eer.

De Laatste Eer:

Het lidmaatschap van de Laatste Eer betekent een besparing op de te maken uitvaartkosten.
Begrafenissen en crematies worden zonder enig winstoogmerk uitgevoerd.

Inlichtingen:
R. Riemsma-Oosterkamp.
Tel. 0592-422370.
Mail: uitvaartver.d.l.e.fochteloo@gmail.com

Leden kunnen bij een sterfgeval dag en nacht contact opnemen met:
Uitvaartverzorging Geerts
Tel. 0592-313879.