IJsclub Eensgezindheid.

IJsclub Eensgezindheid.

IJsclub Eensgezindheid te Fochteloo.


Bestuur:

Voorzitter: Franke van Weperen. 0516-588255

Secretaris: Roelof Broekhuis 0516-588423
Mail: rbroekhuis@hetnet.nl

Penningmeester: Wieb van der Heide 0516-426354
Mail: heide233@planet.nl

Vice voorzitter: Reinder Jansen.

Technisch lid: Jan van Goor.


Lidmaatschap:


Contributie: € 6,-- per jaar voor het hele gezin.
Kinderen van leden mogen tot 15 jaar op de kaart van hun ouders schaatsen.
Vanaf 16 jaar moeten ze zelf lid worden.
Momenteel zijn er ca. 255 leden.

Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van automatische incasso.
Uw lidnummer is onderdeel van het mandaat voor de incasso, uitvoering begin november.
Incassant ID: NL41ZZZ400035380000
Rekening: NL07RABO0349941688
BIC: RABONL2U

Openingstijden ijsbaan:

Overdag: 14:00 - 17:00 uur

Avond: 19:00 - 21:00 uur

Branden de lampen op de poort dan is de ijsbaan 's avonds open!


Status: Baan gesloten.
Gebruik van de baan is geheel op eigen risico.


Historie:

De ijsclub is opgericht in 1912 en vierde in 2012 het honderdjarig bestaan met o.a. de uitgifte van een geslaagd jubileumboek. Deze boeken zijn nog beschikbaar en te koop voor € 7,50 /st.

Verkrijgbaar bij de penningmeester.

Vanaf 2009 zijn er relatief veel schaatsdagen geweest:

2009 - 10
2010 - 14
2011 - 16
2012 - 12
2013 - 11
2014 - 0