Agenda.

Activiteiten in Fochteloo

Plaatsing in de agenda is gratis.
Stuur een mail waarin vermeldt welke activiteit u geplaatst wil zien naar website@fochteloo.nlAGENDA 2019.

Januari.
.


Donderdag 17 januari.
Dorpsgesprek Fochteloo
Samenleven. Hoe denkt u erover?
Op donderdag 17 Januari zal in het dorpshuis een dorpsgesprek plaatsvinden met als thema: "Samenleven. Hoe denkt u erover?"
Locatie: Dorpshuis
Zuideinde 26a
Aanvang: 19.30 uur
lees meer
Maart.
.

Donderdag 14 maart.
Uitnodiging algemene ledenvergadering
Op donderdag 14 maart is er weer de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Fochteloo.
De uitnodiging en agenda vindt u hieronder.
Alle leden zijn van harte uitgenodigd.
Locatie: dorpshuis Et Legien
Zuideinde 26a
Aanvang: 20.00 uur
agenda en uitnodiging ledenvergadering

AGENDA 2018.

Oktober.
.

Vrijdag 5 oktober.
Open dag Zorg en logeerboerderij de Geitenmeijerij.
Noordeinde 27.
Van 14.00-20.00 uur.

Vrijdag 5 oktober.
Klaverjassen.
Dorpshuis Et Legien.
Aanvang 19:30 uur.

Vrijdag 19 oktober.
Koersbal.
Dorpshuis Et Legien.
Aanvang 19:30 uur.

Koersballen in het dorpshuis.

Vrijdagavond 19 oktober wordt er begonnen met koersbal in het dorpshuis Et Legien.
Bij voldoende belangstelling wordt er een vereniging opgericht.
Dan kan in onderling overleg bekeken worden op welke dag en/of dagdeel koersbal spelen de voorkeur heeft.
Graag vooraf aanmelden bij Grietje van Weperen 0516-588255 of Gerard van Ingen 0516-588368.
Meer info in de Fodovoni van oktober.

November.

Vrijdag 2 november.
Klaverjassen.
Dorpshuis Et Legien.
Aanvang 19:30 uur.

December.
Vrijdag 7 december.
Klaverjassen.
Dorpshuis Et Legien.
Aanvang 19:30 uur.

AGENDA 2019.

Januari.
Vrijdag 4 januari.
Klaverjassen.
Dorpshuis Et Legien.
Aanvang 19:30 uur.
Februari.

Vrijdag 1 februari.
Klaverjassen.
Dorpshuis Et Legien.
Aanvang 19:30 uur.
Maart.

Vrijdag 1 maart.
Klaverjassen.
Dorpshuis Et Legien.
Aanvang 19:30 uur.
April.

Vrijdag 5 april.
Klaverjassen.
Dorpshuis Et Legien.
Aanvang 19:30 uur.

Mei.

Juni.

Juli.