Met deze link is de video te zien:
https://youtu.be/fvJa2Q3VmOE

Thema: de plannen voor het aanleggen van nieuwe kades voor
het vasthouden van regenwater om het hoogveen te redden….