Zolang de Corona-maatregelen gelden, schorten we de gezellige koffie-bijeenkomsten op.